+385 01 4650 289
info@sesiri-skrgatic.hr
Shopping Cart 0 items - 0,00 Kn 0
0 items in cart

Za potrebe ovih općih uvjeta ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ označava obrt ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ” PROIZVODNI OBRT VL. DARKO ŠKRGATIĆ, sa sjedištem u Zagreb, Heinzelova 2 A, upisan u obrtni registar Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u Zagrebu pod matičnim brojem obrta upisa (MBO) 90810392, broj obrtnice 01010104746.
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP SESIRI-SKRGATIC.HR

1. OPĆE ODREDBE
1.1 Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice sesiri-skrgatic.hr obrta ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ i korištenja usluge WEB SHOP sesiri-skrgatic.hr obrta ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ od strane korisnika.
1.2 U Općim uvjetima pojmovi pisani podebljanim slovima imaju sljedeće značenje:
Web stranice označava sve web, odnosno Internet stranice u vlasništvu ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ.
Korisnik označava svaku fizičku osobu s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa tim web stranicama. Pojam korisnik uključuje i registriranog korisnika.
Registrirani korisnik znači svaku potpuno poslovno sposobnu osobu fizičku osobu, koja se registrirala za korištenje WEB SHOP usluge na web stranicama s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske.
WEB SHOP usluga je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda putem web stranica.
1.3 Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

2. OGRANIČENJA KORIŠTENJA I ODGOVORNOSTI
2.1 Pristupom na web stranicu ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ korisnik se obvezuje da neće:
· koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
· unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni zakonima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, diskriminirajuće sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost ili sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese;
· mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranicama;
· koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
· koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
· unositi ili distribuirati putem web stranica bilo kakav ilegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamove ili slično.
2.2 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ili bilo kojoj trećoj osobi.
2.3 Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
2.4 Korištenjem sadržaja ovih web stranica korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranica te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
2.5 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica.
2.6 Web stranice mogu sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ samo zbog postojanja veze s web stranicom.
2.7 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica bez najave, pravo ukidanja web stranica, te pravo ograničavanja pristupa web stranicama, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
2.8 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
2.9 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.
2.10 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo spriječiti pristup web stranicama IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.
2.11 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i WEB SHOP usluzi.

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
3.1 Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ili njezinih ovlaštenika.
3.2 Korištenjem web stranica korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranica tako da se iste pregledavaju u osobne svrhe.
3.3 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne prenosi na korisnika bilo koja prava vezana na sadržaj web stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i uputama na samim web stranicama.
3.4 Korisnik osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu poštujući pritom autorska prava trećih osoba.
3.5 Korisniku se može samo izričito dati pravo da skida (download) određene sadržaje na web stranici. U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu, te da će u odnosu na takav sadržaj i u cijelosti poštivati odredbe ovih Općih uvjeta poštujući pritom autorska prava trećih osoba.
3.6 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne odgovara za eventualna kršenja autorskih prava radi pohrane podataka (upload), uključujući fotografije i dokumente, na web stranice od strane korisnika, te će po pozivu i dokazu o postojanju autorskih prava treće osobe iste ukloniti s web stranica u najkraćem mogućem roku. Ako su korisnici na web stranicu pohranili (upload) podatke nad kojima sami polažu autorska prava, isti su pritom dali suglasnosti da ti podaci postaju isključivo vlasništvo ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ te ih ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ima pravo neograničeno koristiti u komercijalne svrhe bez naknade.

4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
4.1 Prije pristupa određenim sadržajima na web stranici korisnici će biti obvezni dati ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ osobne podatke (registracija korisnika). U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
4.2 Označavanjem odgovarajućih polja na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranica, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
· suglasnost da ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ, te sprječavanja eventualnih zlouporaba;
· potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ na zadovoljstvo korisnika;
· davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha;
4.3 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
4.4 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ neće neovlašteno razotkriti osobne podatke registriranog korisnika trećim osobama.
4.5 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
4.6 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će omogućiti registriranim korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ako korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ.
4.7 Ako korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama.
4.8 Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.

5. NAČIN KORIŠTENJA USLUGE WEBSHOP I REGISTRACIJA KORISNIKA
5.1 Korištenje usluge WEB SHOP je dostupno isključivo registriranim korisnicima koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što isti potvrđuju samim korištenjem WEB SHOP usluge.
5.2 Registracija korisnika se vrši putem web stranica, prilikom čega će korisnik biti obvezan upisati određene osobne podatke, odnosno druge podatke, te označavanjem predviđenog polja pristati na korištenje takvih podataka kako bi se mogao registrirati.
5.3 Nakon uspješne registracije, registrirani korisnik dobit će na korištenje korisničko ime i lozinku koji služe za autorizaciju korištenja WEB SHOP usluge. Registrirani korisnik je obvezan čuvati tajnost korisničkog imena i zaporke. Ako registrirani korisnik posumnja u ne autorizirano korištenje svojeg korisničkog imena i/ili lozinke, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena i/ili lozinke sve do trenutka dok ne obavijesti ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ putem kontakata objavljenih na web stranici te pritom izričito naznači da se sumnja u ne autorizirano korištenje. Korisnik je odgovoran i za sve ne dozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili zaporkom.
5.4 Registracijom korisnik potvrđuje i izričito izjavljuje:
· da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, posebno u dijelu u kojem se oni odnose na WEB SHOP usluge;
· da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;
· da daje izričitu suglasnost da ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ, te sprječavanja eventualnih zlouporaba.

6. NAČIN ODABIRA I NARUČIVANJA (KUPNJE) PROIZVODA
6.1 Registrirani korisnik pristaje da se kupnja putem WEB SHOP usluge vrši tako da da registrirani korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEB SHOP usluge kao „Proizvodi“ ili „Artikli“ tako da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.
6.2 Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih registrirani korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Ako proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno, biti će obilježen kao ne dostupan.
6.3 Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda registrirani korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već odabranog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.
6.4 Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti “Pogledaj košaricu” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi. Nakon ulaska u košaricu korisnik mora kliknuti na “Kreni na plaćanje”
6.5 Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti “X” ili “Ukloni“.
6.6 Roba se smatra naručenom u trenutku kada registrirani korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe i na e-mail adresu kojom je registriran primi potvrdu da je narudžba zaprimljena.
6.7 Ako ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca u roku od 48 (četrdeset osam) sati, ili telefonski ili putem e-mail-a, te ga obavijestiti o navedenom. Kupac ima opciju otkazati naručeni proizvod i zatražiti povrat novca ili zatražiti zamjenski proizvod.

7. CIJENE PROIZVODA KOD KUPNJE PUTEM WEB SHOP USLUGE
7.1 Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odnosno gdje ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ima sjedište.
7.2 Na kupovinu putem WEB SHOP-a ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda (brandova). Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
7.3 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
7.4 Potvrdom kupovine registrirani korisnici završavaju postupak kupovine putem WEB SHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja.
7.5 Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.

8. NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA PUTEM WEB SHOP USLUGE
Korisnici mogu plaćati pouzećem ili izravnom uplatom na transakcijski račun ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ d.o.o.

9. CIJENA, NAČIN I VRIJEME DOSTAVE KOD KUPNJE PUTEM WEB SHOP USLUGE
9.1 Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj (kurirska-dostavna služba GLS ) uz napomenu kako je u neka od područja Republike Hrvatske dostava neredovita odnosno nije moguća. U slučaju kupnje i potrebe za isporukom robe izvan granica Republike Hrvatske kupac transport organizira u vlastitom aranžmanu, a prikup robe obavlja se na lokaciji ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ.
9.2 Za određene proizvode koji će biti posebno naznačeni ili će se nalaziti unutar određenih grupa/kategorija (brandovi) dostava je moguća samo za registrirane korisnike unutar određenih područja odnosno zemalja.
9.3 Za sve narudžbe iz zemalja Europske unije dostava se naplaćuje sukladno veličini i težini narudžbe/paketa a u iznosu do 100 eura (€), a za zemlje koje nisu članica Europske unije dostava se također naplaćuje sukladno veličini i težini narudžbe/paketa a u iznosu do 150 eura (€) u kunskoj protuvrijednosti prema konverziji propisanoj Općim uvjetima.
9.4 U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja (PDV, VAT, DDV i sl.) u zemlji u koju se dostava obavlja. Registrirani korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.
9.5 Nakon što ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ potvrdi narudžbu, a najkasnije u roku od 48 sati, ako narudžba pada ili se dostava treba izvršiti u neradne dane (subota, nedjelja, praznici), počinje teći rok za dostavu proizvoda, te će registriranom korisniku kupljeni proizvodi biti isporučeni u sljedećim rokovima:
· do 18 radnih dana za područje Republike Hrvatske,
· do 30 radnih dana za ostala područja izvan Republike Hrvatske
9.6 U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ, te ako iz bilo kojeg razloga registrirani korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koje je upisao prilikom registracije kako bi ga se o istome obavijestilo, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne odgovara za kašnjenje isporuke.
9.7 Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom registracije korisnika (kupca), a ako registrirani korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je upisao kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane registriranog korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
9.8 Registrirani korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa registrirani korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled i da nema primjedbi na oštećenja na transportnim pakiranjima.
9.9 Ako registrirani korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana obavijestiti ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ se obvezuje na zahtjev registriranog korisnika u rokovima propisanim za dostavu izvršiti ponovljenu dostavu ako se radi o proizvodi koji se nalazi na zalihama kod ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ, a ako je isti proizvod potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača bez dodatnih troškova dostave ili će ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ na zahtjev registriranog korisnika izvršiti povrat novca.
9.10 Ako registrirani korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga odnosno odbije ispuniti odgovarajuće obrasce, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo na nadoknadu nastalih joj troškova.

10. IZJAVA O KONVERZIJI
10.1 Za registrirane korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, i plaćaju u valuti koja nije hrvatska kuna (HRK) sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena kreditna kartica kupca dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske narodne banke.
10.2 Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
10.3 Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

11. POVRAT I REKLAMACIJA KUPLJENIH PROIZVODA PUTEM WEB SHOP USLUGE
11.1 Registrirani korisnik ima pravo u roku od 14 (četrnaest) radnih dana, od dana primitka proizvoda na reklamaciju kupljenog proizvoda ili povrat proizvoda bez navođenja razloga ili ako prilikom preuzimanja robe uoči nedostatke na proizvodima ili su dostavljeni proizvodi neispravni. ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, registriranom korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku 30 (trideset) radnih dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.
11.2 Registrirani korisnik je dužan najaviti povrat kupljenih proizvoda putem obrasca za reklamaciju nakon pristupa WEB SHOP usluzi, koristeći korisničko ime i lozinku, unosom osobnih podataka i ostalih podataka vezanih uz kupnju.
11.3 Povrat dostavljenih proizvoda vrši se dostavom na adresu o kojoj je registrirani korisnik obaviješten na obrascu za reklamaciju. Troškove povrata proizvoda snosi registrirani korisnik.
11.4 Registrirani korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni (bez oštećenja) i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba dostavljena) uz priložen račun.
11.5 Ako se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga ne prihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.
11.6 Ako je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.
11.7 Ako je došlo do pogreške prilikom pakiranja naručenih proizvoda te kupac nije dobio naručeni proizvod već neki drugi, dužan je navedeno prijaviti putem obrasca za reklamaciju u roku od 7 (sedam) radnih dana. U tom slučaju, korisnik vraća krivo isporučen proizvod na trošak ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ koja se prema zahtjevu korisnika obvezuje isporučiti naručeni proizvod ili izvršiti povrat novca u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana kada je zaprimio krivo isporučeni proizvod.
11.8 Ako korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana predviđenog za isporuku proizvoda i to putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na web stranici. ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ je u tom roku dužan utvrditi što se dogodilo s reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.
11.9 Svi prigovori i reklamacije podnose se pisano na adresu sjedišta ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ili na e-mail adresu info@sesiri-skrgatic.hr

12. OBAVIJEST O PRAVU KORISNIKA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA / WEBSHOP USLUGE
12.1 Ovim se točkom propisuje pravo korisnika na jednostrani raskid Ugovora, odnosno webshop usluge.
12.2 Ovaj Ugovor korisnik može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Kako bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, mora ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora naveden pod točkom 12.6.
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je korisniku, ili trećoj osobi određenoj od strane korisnika, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed.
12.3 Ako korisnik jednostrano raskine ovaj Ugovor, ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će izvršiti povrat zaprimljenog novca, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja korisnikove odluke o jednostranom raskidu Ugovora, osim ako korisnik nije odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka ponuđena od strane ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ.
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, korisnik ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
Povrat novca ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ može izvršiti tek nakon što roba bude vraćena.
12.4 Korisnik je dužan robu vratiti ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ bez nepotrebnog odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ obavijestio o odluci o jednostranom raskidu Ugovora.
Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.
12.5 Korisnik je u potpunosti odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
12.6 Primjerak obrasca za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdje korisnik može elektronički ispuniti i poslati na info@sesiri-skrgatic.hr. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ će dostaviti korisniku elektroničkom poštom bez odgađanja.

13. OSTALI UVJETI WEB SHOP USLUGE
13.1 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati registriranom korisniku i trećim osobama, uslijed ne autoriziranog korištenja korisničkog imena i lozinke ili je povezana s takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja WEB SHOP usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ.
13.2 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja WEB SHOP usluge.
13.3 Na korištenje WEB SHOP usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.
13.4 Na korištenje WEB SHOP usluga primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.
13.5 U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.

14. IZMJENE OPĆIH UVJETA I OSTALE ODREDBE
14.1 ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Registrirani korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno WEB SHOP usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
14.2 Za korištenje WEB SHOP usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupoprodajne cijene.

15. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
15.1 Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu (Republika Hrvatska).
15.2 U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.

OBAVIJEST O PROIZVODIMA I USLUGAMA
Uz svaki pojedini proizvod biti će naznačen točan naziv, identifikacijski broj i/ili oznaka proizvoda, glavna svojstva i iznos prodajne cijene u hrvatskim kunama (HRK).

PODACI O SJEDIŠTU OBRTA
ŠEŠIRI ŠKRGATIĆ” PROIZVODNI OBRT VL. DARKO ŠKRGATIĆ
Heinzelova 2 A
10000 Zagreb
Broj obrtnice 01010104746
MBO 90810392